VAALITUT YMPÄRISTÖT

Virtuaalinäyttely

70:ssä vuodessa kaupunkiväestön asukasmäärä on kuusinkertaistunut.

Nopeasti kasvaneet kaupungit ja niiden rakentamiseen vaaditut materiaalivirrat ovat muokanneet maa-alaa kiihtyvällä tahdilla viimeisen sadan vuoden aikana.

Kaupunkien osuus maapallon pinta-alasta on vain 3 %, mutta niiden osuus energiankulutuksesta on 60-80 % ja hiilidioksidipäästöistä 75 %.

Noin 40 % ihmiskunnan käyttämästä energiasta kuluu rakentamiseen sekä rakennusten lämmitykseen ja viilennykseen.

Noin 50 % kaikista maailman raaka-aineista käytetään rakentamiseen.

Noin 8 % maailman hiilidioksidipäästöistä tulee sementin ja betonin tuotannosta sekä saman verran terästeollisuudesta.

Luvut ovat moninkertaisia esimerkiksi lentoliikenteen päästöihin verrattuna.

Kaupungistumisen kasvun odotetaan jatkuvan.

Tulevina vuosikymmeninä rakennetaan miljardeja uusia koteja, erityisesti väestöltään voimakkaasti kasvaviin Aasiaan ja Afrikkaan.

Rakennusten pinta-alan ennustetaan globaalisti kaksinkertaistuvan seuraavien 40 vuoden aikana – maapallolle rakennetaan Pariisin kaupungin verran rakennuksia joka ikinen viikko.

Kuinka voisimme elävöittää jo rakennettuja kaupunkialueita uuden rakentamisen sijaan?  

Kuva: Mika Huisman

Kuva: Mika Huisman

Raitti (Main Street Project): Autotiestä eloisaksi kaduksi

Otaniemen kampusalueen Otakaari on tyyppiesimerkki modernistisesta liikennesuunnittelusta: kaupunkiympäristöstä, jossa ei ole katuja vaan autoteitä.

Kuva: Mikko Raskinen

Mitä jos katu olisikin autojen sijaan suunniteltu ensisijaisesti jalankulkijoiden ja luonnon monimuotoisuuden lähtökohdista?

Arkkitehtuurin ja muotoilun opiskelijat tutkivat keinoja, joilla kolkon liikennemiljöön voisi muuttaa eloisammaksi kaduksi ja yhteisöksi.

Lontoolaisen Royal College of Artin palvelumuotoilun opiskelijoiden käyttäjälähtöiset suunnittelumenetelmät täydensivät Aallon arkkitehtiopiskelijoiden osaamista.

 Visualisointi: Tamara Fajer

Visualisointi: Tamara Fajer

Ilmastoystävällinen puurakentaminen

Wood Wonders -näyttelyn rakennusmallit ja puurakenteet ovat hiilineutraaleja, kierrätettäviä ja monipuolisia. Esillä oli myös puun kemiallisia ominaisuuksia jalostavia tutkimusprojekteja.

Rakennusmateriaalina puulla on viisi kiehtovaa vahvuutta. 

Photo: Montse Zamorano Gañán

Luukku-talon sisänäkymä. Kuva: Montse Zamorano Gañán

Kuva: Montse Zamorano Gañán

Puu varastoi hiiltä. Luukku-talo sitoi enemmän hiiltä kuin sen rakentamiseen käytettiin.

Upea WDC-paviljonki oli tehty puusta. Kuva: Tuomas Uusheimo

Upea WDC-paviljonki oli tehty puusta. Kuva: Tuomas Uusheimo

Ympäristöhyötyjen lisäksi puu on myös ylellinen, näyttävä ja monipuolinen rakennusmateriaali.

Kuva: Anne Kinnunen 

Kuva: Anne Kinnunen 

Puu sitoo kosteutta ja tuntuu lämpimältä. Tämä vähentää viilennykseen ja lämmittämiseen tarvittavaa energiaa.

Ihmisillä on luontainen halu koskettaa puupintoja, koska puu tuntuu hyvältä.

Aallon Wood Programin suunnittelema Pikku-Finlandia on uudelleenkäytettävä väistötila Finlandia-talon peruskorjauksen ajaksi. Havainnekuva: Jaakko Torvinen, Elli Hirvonen ja Havu Järvelä.

Aallon Wood Programin suunnittelema Pikku-Finlandia on uudelleenkäytettävä väistötila Finlandia-talon peruskorjauksen ajaksi. Havainnekuva: Jaakko Torvinen, Elli Hirvonen ja Havu Järvelä.

Aallon Wood Programin suunnittelema Pikku-Finlandia on uudelleenkäytettävä väistötila Finlandia-talon peruskorjauksen ajaksi. Havainnekuva: Jaakko Torvinen, Elli Hirvonen ja Havu Järvelä.

Puu on pitkäikäinen rakennusmateriaali: puurakenteita voidaan käyttää uudelleen, korjata ja kierrättää.

Heidi Turusen valettua puuta. Kuva: Eeva Suorlahti

Heidi Turusen valettua puuta. Kuva: Eeva Suorlahti

Heidi Turusen valettua puuta. Kuva: Eeva Suorlahti

Puulla on myös supervoimia: puusta, puukuidusta ja sidosaine ligniinistä löydetään jatkuvasti uusia hämmästyttäviä kemiallisia ominaisuuksia. 

Ihmisten ja muun ekosysteemin elinvoimainen rinnakkaiselo


Voimmeko välttää rakentamisessa luonnon ekosysteemeille ja kulttuurien monimuotoisuudelle aiheutuneita ongelmia tulevaisuudessa?

Voisiko alkuperäiskansojen perinteistä löytyä keinoja kestävämpään rakentamiseen ja tasapainoisempaan luontosuhteeseen?

Miten vaalimme kulttuurien ja oppimisen monimuotoisuutta, ja olemme avoimia erilaisille näkökulmille arkkitehtuurissa ja muotoilussa?

Näyttely esittelee kokonaisvaltaisempia lähestymistapoja yhteisösuunnitteluun: arkkitehtuuria, joka heijastelee paikallisia ominaispiirteitä ja perinteitä sekä rakennettua ympäristöä, joka mukautuu luonnon olosuhteisiin sen sijaan, että taistelee niitä vastaan.

Arktinen arkkitehtuuri

Matkailu tarjoaa työpaikkoja ja palveluita syrjäseuduilla, joissa luonto on puhdas ja koskematon. Näin on esimerkiksi Lapissa. 

Travel architecture Design: Kaisa Riippi

Design: Kaisa Riippi

Design: Kaisa Riippi

Arktinen arkkitehtuuri kunnioittaa herkkää luontoa ja mukautuu paikalliseen kulttuuriympäristöön.

Arkkitehtuurin jatko-opiskelijat suunnittelivat rakennuksia kestävään matkailuun Building Design Studio -kurssilla. 

Rakennusmateriaalina on pääosin käytetty hiiltä pitkään sitovaa puuta.

Design: Heljä Nieminen

Design: Heljä Nieminen

Design: Heljä Nieminen

Rakennusten massa on kohtuullinen ja Lapin luonnonolosuhteisiin ja maisemaan mukautettu.

Nature of Lapland. Image: Shutterstock
Design: Kaisa Riippi

Kulttuurillisesti tiedostava arkkitehtuuri

Kulttuurillisesti tiedostava arkkitehtuuri ottaa huomioon historian ja luonnon monimuotoisuuden, kestävän kehityksen ja materiaalien kierron.

Kulttuurien vuorovaikutusta käsittelevä Interplay of Cultures -kurssi perehtyi Pohjois-Euroopan saamelaiskulttuuriin.

Kurssin tavoitteena oli ymmärtää merkittäviä näkökulmia paikallisuuteen, materiaalien käyttöön, resurssitehokkuuteen ja rakennusten luonnollisen vanhenemisen hyödyntämiseen arkkitehtuurissa.

Projektit tehtiin Inarissa yhteistyössä Siidamuseon ja saamelaisyhteisön edustajien kanssa.

Kuvitukset: Nathanael Larsson 

Voimakkaat vuodenaikojen vaihtelut ovat tunnusomaisia Pohjois-Lapille.

Opiskelijoiden arkkitehtoniset ratkaisut mukautuvat alueen ympäristöön ja vuodenaikojen mukaan muuttuviin olosuhteisiin.

Gaspard del Marmol, Matti Jänkälä ja Kathleen Diémé tutkivat muunneltavia keinoja reagoida valon, lumen, sateen ja tuulen vaihteluihin eri vuodenaikoina.

Ida Lähdesmäki, Akileia Krohn ja Nathanael Larsson ideoivat valaistusratkaisun, joka ei pimeällä talvikaudella saastuta maisemaa voimakkaiden kohdevalojen tavoin.

Lyhdyn valo seuraa kävijöitä sinne, minne he menevät. Valo on vain siellä, missä ihmisetkin ovat. Tämä luo intiimin tunnelman eikä aiheuta häiriötä kohteen luonnolle. Aikuisille on isommat lyhdyt ja lapsille pienemmät.

Lyhtykonseptia voitaisiin kehittää edelleen yhteistyössä saamelaisten duodji-taiteilijoiden kanssa paikallisuuden, yhteisöllisyyden ja identiteetin vahvistamiseksi.

Putretti: Ympäristöystävällinen metsälannoite sivuvirroista

Metsien lannoittaminen nopeuttaa puiden kasvua, mikä lisää hiilen sitoutumista ja metsänomistajien tuottoa.

Aallon tutkijat valmistivat kompostista ja tuhkasta ekologisen täsmälannoitteen, joka sisältää kaikki puun tarvitsemat ravinteet– eikä lannoitteen valmistaminen vaadi ympäristöä kuormittavia kemiallisia prosesseja tai mineraalien kaivamista.

Lannoitteen hiilijalanjälki on vain kymmenesosa vastaavan kemiallisen tuotteen hiilijalanjäljestä.

Kuvat: Anne Kinnunen

Verkkotapahtumat

LASER Talk: Adaptation and Interconnected Agencies
Talks series and interactive discussion 09.09.2021, 17:00-18:30  

NPHarvest: Resource Recovery in Action
|
Video available 13.-20.9.2021 | Q&A session with the researchers 24.9.2021 at 13.00-14.30  

Creative Resourcefulness for Sustainable Futures | Public seminar 16.9.2021, 11:00-14:00 | Workshop 23.9.2021, 11:00-14:00 

Nodus Talks: Multi-species Sustainability | Talk 16.9.2021, 16:15-17:45 

Design for government: Two cases of designing sustainability policy in Finland | Seminar 21.9.2021, 14:00 - 16:00 

Towards Net-zero Emissions in Shipping and Aviation | Panel and workshop 22.9.2021, 14:00 – 17.00 

Main street project | Talk 03.9.2021, 16.00-17.00 


Lue lisää projekteista:

aalto.fi/acoolerplanet